Kognitiv terapeut
 

                            
                
                                        

            Profil                      Kognitiv terapi                      Hypnoterapi                       KontaktKONSULENTOPGAVER

Foredrag / Workshops
Supervision


Tilbage til forsiden

 

  
 

Supervision

Jeg vil påstå, at alle der arbejder med andre mennesker har brug for supervision, i en eller anden form.

Man har brug for supervision til at sorterer i de mange påvirkninger man får hver dag. Det er nødvendigt for at lære at kende sine egne grænser, og for at vide hvordan man påvirker andre mennesker.

Dvs. blive bevidst om hvordan vi gør det, og hvordan vi måske kan gøre det anderledes og bedre en anden gang vi står i samme situation.

Vi har behov for supervision for at få adskilt hvad der er den aktuelle situation, hvad der er vores egen historie og hvad der er den anden parts historie.

Hvis vi ikke sikrer os det, er risikoen for at vi begynder at trække vores egne sandheder ned over hovedet på andre, uden tanke for at de kan opleve verden anderledes end os. Hermed opstår risikoen for faglig udbrændthed, fordi vores arbejde så ikke vil lykkes, fordi vi bliver sløvere til at se andre ud fra deres virkelighed, i stedet for vores egen.


Supervisionstilbudet:

På baggrund af mange års erfaring med supervision inden for det socialpædagogiske område, herunder specialundervisning, tilbyder jeg såvel individuel- som gruppesupervision og konsulentopgaver med afsæt i den kognitive forståelsesramme.

Målgrupperne vil således være:

·          døgninstitutioner

·          socialpædagogiske opholdssteder

·          specialundervisningstilbud

·          SFO

·          dagbehandlingstilbud

·          efterskoler

·          ungdoms- og højskoler.

·         efterværnsprojekter

·         AKT projekter i folkeskolen

·         andre som arbejder med børn/unge med sociale / psykiske problemstillinger