Kognitiv terapeut
 

                            
                
                                        

            Profil                      Kognitiv terapi                      Hypnoterapi                       KontaktKOGNITIV TERAPI


Tilbage til forsiden

 

  
 

Kognitiv terapi

Psykoterapi
Psykoterapi er en behandlingsform hvor vi bruger samtalen som redskab, og hvor den strukturerede samtale baserer sig på psykologiske teorier.

Terapien foregår som regelmæssige samtaler over kortere eller længere tid.  Terapien er et samarbejde mellem dig og terapeuten, med fokus på dig og din aktuelle situation

Målet med terapien er at give dig redskaber til at arbejde med dine ubevidste reaktionsmønstre, gennem en større forståelse af dine reaktioner, således at f.eks. angst reduceres og selvværd øges.

Kognitiv terapi
(kopieret fra netdoktor) Af Poul Videbech, psykiater
Kognitiv terapi er en terapiform som fokuserer på, hvad klienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder.  Metoden har specielt været brugt mod depression og angst, men kan også bruges til de fleste psykiske problemer som egner sig til samtalebehandling.

Mennesker som bliver deprimerede, har f.eks. en tendens til at tænke negativt om sig selv. De føler de ikke kan slå til og måske at de er moralsk forkastelige, og glemmer let de positive sider der trods alt er. De føler ofte også at andre ser ned på dem og undgår dem.  Mennesker som har angst, har også mange tanker om sig selv som forstærker angsten. De undgår bestemte situationer, fordi de tænker at de sikker får angst og heraf følger at de også føler, at de ikke mestre ret mange situationer særligt godt.

Ofte tager terapeuten og klienten udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder som udløser de negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde andre tanker og billeder, som kan erstatte dem som udløser de negative følelser. Man tager udgangspunkt i de positive sider og færdigheder klienten har og som er væk i alt det negative.

Det er vigtigt at patienten derefter afprøver nye måder at tænke på i dagligdags situationer. Derefter drøfter terapeuten og klienten de nye erfaringer. Ofte kombineres hjælp til at tænke anderledes med hjælp til at handle anderledes. På den måde oplever klienten at kunne mestre vanskelige situationer og dermed få højere tanker om sig selv. De negative tanker klienten har om sig selv har rod i tidligere oplevelser og erfaringer.