Kognitiv terapeut
 

                            
                
                                        

            Profil                      Kognitiv terapi                      Hypnoterapi                       KontaktKONSULENTOPGAVER

Foredrag / Workshops
Supervision


Tilbage til forsiden

 

  
 

Foredrag / Workshops

Foredrag 1:  "Livshistorie og selvværd"

Formålet med livshistorie er at give en person mulighed for at få et samlet billede at sin baggrund, og dermed forstå sig selv bedre, for at undgå selvværdsproblemer.

En persons livshistorie, det man har med i rygsækken, kan somme tider være så uklar, at man ikke kan huske ret meget af den, og derfor bliver overrasket over sine egne reaktioner.

 Hvis man i sit liv har haft mange savn, svigt eller skift, kan det være svært at danne identitet, og vide hvem man er.

Det kan være i forbindelse med at forældrene ikke har magtet omsorgen, (sygdom, druk manglende evne osv.) eller i forbindelse sygdom, dødsfald osv.  D et kan også være pga. mange og uklar skift. f.eks. ambringelse udenfor eget hjem eller adoption.

I andre situationer, er det bare trygt og rart at få hjælp til at se sit liv i en større sammenhæng, uden at det nødvendigvis har været et problem for en.

Indhold:

Indholdet vil blive aftalt efter aftale med målgruppen

Form:

Det vil være en god blanding af historiefortælling, foredrag, vorkshop, spørgsmål/svar og der vil nok også komme et par sange indover.

 

Foredrag 2:  "Det er mig der ejer Lillebæltsbroen"
                        (Det kræver stort mod at være bange)

 Jeg er opvokset i en misbrugsfamilie, hvor begge forældre var misbruger, med et omsorgssvigt af børnene til følge. Det betød for mig uhyre lavt selvværd og generaliseret angst, som jeg flygtede fra i ungdommen ved at vandre alene  i bla. Lapland, samtidigt med at jeg begyndte at bearbejde mine tanker. Jeg vidste ikke dengang at det var min begyndelse til at arbejde kognitivt. Efter at have fået bearbejdet såvel selvværd som angst og lagt det i en tryg ramme og gennem årene uddannet mig, kan jeg nu gennem en faglig vinkel fortælle om de mekanismer min opvækst gav og de metoder jeg anvendte. Det er det foredraget handler om.

Indhold:

Om min opvækst, social arv, mønsterbrud, angst, selvværd, egen angstbehandling.

Form:

En masse historiefortælling, foredrag, et par påstande og eks, fra mit liv som angstflygtning. og så kommer der nok igen et par sange indover.